ClashX.Pro
机场推荐

Clash 免费节点分享 & 高速稳定节点推荐

本文于 2023-03-23 12:21 更新,部分内容具有时效性,如有失效,请留言

Clash 是目前最流行的翻墙客户端工具,如果还有翻墙者尚未使用这款软件,建议下载安装试用,想要获得良好的翻墙体验,自然少不了高速稳定的节点,ClashX.Pro 建议翻墙者自己购入翻墙机场节点导入 Clash 使用,如果不想有所花费,下面这些免费的 Clash 同样值得一试。

注意:免费的节点由于太多人使用,可能不稳定,随时可能失效。

https://my5353.com/UPoAc
https://sub.pmsub.me/clash.yaml
https://my5353.com/SeexU
https://my5353.com/YeNZR
https://bakapie.cf/api/v1/client/subscribe?token=764255b17754ededb45c551d3ee9083f&flag=clash
https://link.jscdn.cn/1drv/aHR0cHM6Ly8xZHJ2Lm1zL3QvcyFBcWNyX0lvTkZNV0FlX21WLWxnMkRiclhvNHM_ZT1MZVI4Ym8
https://sub.cloudflare.quest
https://my5353.com/kunkun
https://sub.sharecentre.online/sub
https://sub.sharecentre.online/clash/scp.yml
https://openit.ml/Clash.yaml
https://github.xiaoku666.tk/
https://raw.githubusercontent.com/yu-steven/openit/main/Clash.yaml
https://openit.daycat.space/clash
https://tt.vg/freeclash

https://ghproxy.com/https://raw.githubusercontent.com/kxswa/k/k/clash

https://git.io/emzclash
https://cdn.jsdelivr.net/gh/oslook/clash-freenode@main/clash.yaml
https://cdn.statically.io/gh/oslook/clash-freenode/main/clash.yaml
https://proxypool.toshiki.top/clash/proxies
https://tsutsu.top/JEmV1o5

http://hazz.win/KmpQdY

https://dllx.tk/GreenFishYYDS
https://openit.ml/long
https://raw.fastgit.org/freefq/free/master/v2
https://v1.mk/NJxbGcv
https://suo.yt/1myZcHj
https://sub.cm/kzBXnMV

再次提醒,稳定的节点才能获得良好的体验,查看我们推荐的翻墙节点:https://clashx.pro/clash-nodes-providers/

对 Clash 翻墙客户端不熟悉的翻墙者,也可在此查看教程:

Clash 客户端下载:

赞(1)
转载需注明本文链接:ClashX.Pro » Clash 免费节点分享 & 高速稳定节点推荐

评论 抢沙发